Rajczi Építőipari és Szolgáltató Kft.


Tényleg felelős?


Jogi értelemben természetesen igen. A felelős műszaki vezető tartatja be a munkavállalókkal a munkavédelmi szabályokat, ő felel a kivitelezés szakszerűségéért, valamint a munkák végeztével ő nyilatkozik, hogy az épület a terveknek és a hatályos előírásoknak megfelelően készült-e el, illetve, hogy a tervhez képest milyen eltérések történtek. Ellenőrzi továbbá az építési napló vezetését, és regisztrálja a keletkező törmelék mennyiségét és annak elszállítását. Gondoskodik róla, hogy minden szakkivitelező elvégezze a munkája minőségének ellenőrzéséhez szükséges méréseket, próbákat, illetve a munka átadás-átvételekor megköveteli a szükséges tanúsítványokat, nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket. Ez utóbbi funkciója első hallásra a laikus számára talán nem tűnik olyan fontosnak. Pedig igen nagy gondba kerülhetünk, ha pl. a villanyszerelő vállalkozó nem adott villámvédelmi jegyzőkönyvet, vagy a szerkezetépítő nem tudja igazolni az általa elszállított sitt lerakási helyét, és a hatóság ezekhez a dokumentumokhoz köti a használatbavételi engedély megadását. Mi következik tehát mindebből? Az, hogy a felelős műszaki vezető is csak akkor tudja szerepét betölteni, úgy lesz a gyakorlatban is felelős, ha tényleges munka áll a megbízatása mögött, kijár az építkezésre, és figyelemmel kíséri a munkálatok alakulását.Új lakások építése. Régi házak felújítása. Generálkivitelezés. Műszaki vezetés és ellenőrzés.